Registrácia

bola ukončená dňom 30.1.2019.

Registrácia v deň pretekov nebude možná!